--- tags: i18n --- Taiwanin alkuperäiskansojen historiallisen ja siirtymävaiheen oikeuden komitean edustajien lausunto Kiinan puhemies Xi Jinpingille《台灣原住民族致中國習近平主席》芬蘭語 ===== ## 授權 License [CC0](https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/) (No rights reserved) ## 貢獻者簽到 Contributors - Arttu Anttonen - chihao (minor edits in formatting & typography) ## 標題 Title > 台灣原住民族致中國習近平主席 > Indigenous Peoples of Taiwan to President Xi Jinping of China Taiwanin alkuperäiskansojen vastaus Kiinan presidentti Xi Jinpingille ## 副標題 Subtitle > 台灣原住民族歷史正義與轉型正義委員會代表十七族之二十二位代表及委員會外代表八族之九位代表共同聲明 > Declaration signed by 22 members representing 17 indigenous peoples in the Indigenous Historical Justice and Transitional Justice Committee of Taiwan, and subscribed by 9 promenent members of 8 more indigenous peoples. Lausunnon allekirjoitti 22 Taiwanin [alkuperäiskansojen historiallisen ja siirtymävaiheen oikeuden komitean](https://indigenous-justice.president.gov.tw/) jäsentä, jotka edustavat 17 eri alkuperäiskansaa. Lisäksi nimellään tukijoiksi ilmoittautui yhdeksän tunnettua alkuperäiskansojen edustajaa kahdeksasta eri kansasta. ## 敘述 Description > 台灣是原住民族的傳統領域,也是原住民族世世代代用生命守護的祖靈土地,不是中國的領土。 > Taiwan is the sacred land where generations of our ancestors have lived and protected with their lives. It has never belonged to China. Taiwan on alkuperäiskansojensa perinteinen asuinalue ja esi-isiemme henkien maa, jota olemme sukupolvesta toiseen suojelleet elämällämme. Se ei ole osa Kiinaa. ## 正文 Body ### Herra Xi Jinping, sinä et tunne meitä, etkä siksi tunne myöskään Taiwania. Me olemme Taiwanin alkuperäiskansat, jotka ovat eläneet tällä Taiwaniksi kutsutulla palalla Äiti Maata yli 6000 vuotta, emmekä yksi Kiinan kansakunnan vähemmistökansoista. Meidän esi-isämme ovat jättäneet selkeästi luettavan tarinan Taiwanin jylhiin vuoriin, metsiin, tasankoihin, laaksoihin, puroihin, saariin ja mereen: Taiwan on alkuperäiskansojensa perinteinen asuinalue ja esi-isiemme henkien maa, jota olemme sukupolvesta toiseen suojelleet elämällämme. Se ei ole osa Kiinaa. Taiwanin alkuperäiskansat ovat todistaneet saarellemme saapuneiden espanjalaisten, hollantilaisten, Koxingan kiinalaisvalloittajien, Qing-dynastian, Japanin ja Kiinan tasavallan sanat ja teot. Me teimme liiton hollantilaisten kanssa ja kirjoitimme rauhansopimuksen amerikkalaisten kanssa. Vastustimme jokaista maahamme hyökännyttä ulkopuolista kansaa ja imperialismia. Kärsimme siirtomaavaltojen aseellisesta sorrosta ja autoritarismista. Me alkuperäiskansat, joita ennen kutsuttiin barbaareiksi ja nykyään Taiwanin alkuperäisiksi asukkaiksi, olemme erityisesti työntäneet maatamme muutokseen kohti ihmisoikeuksien, demokratian ja vapauden tietä. Tuhansien vuosien jälkeen me olemme yhä täällä, luopumatta koskaan luonnollisesta suvereniteetistamme. ### Herra Xi Jinping, sinä et ymmärrä kunniallisuutta, ja siksi olet erehtynyt mahdistasi. Me emme suinkaan ole tyytyväisiä tässä suvereenissa Taiwanin valtiossa, joka on meidän Äiti Maamme päälle perustettu, sillä se on vasta hiljattain alkanut pitää arvossa alkuperäiskansojen historiallista oikeutta ja siirtymävaiheen oikeutta. Myöskin Taiwanin saaren moninaiset kansallisuudet, kulttuurit ja historiantulkinnat ovat vasta hiljattain alkaneet saada tunnustusta tältä maalta. Mutta tämä on myös maa, jonka me olemme yhdessä muiden taiwanilaisiksi itsensä tunnustavien kansojen kanssa työllämme muovanneet. Me olemme itse päättäneet, minkälaisen valtion haluamme Äiti Maan päälle rakentaa, ja kehittäneet sitä positiiviseen suuntaan. Tätä on kunniallisuus. Oli kyseessä sitten yli 300-henkinen kanakanavun kansa tai yli 210 000-henkinen amisin kansa, jokaisella alkuperäiskansallamme on tasa-arvoinen itsemääräämisoikeus. Tätä on kunniallisuus. Herra Xi Jinping, joka edustaa Kiinan hallituksen markkinoimia monokulttuurisia arvoja, yhtenäisyyttä ja voimaa, ei suinkaan ole mahtava tai kadehdittava. Nöyryys maata kohtaan, muun elämän kunnioitus ja muiden kansojen kanssa rauhassa eläminen – ne ovat meidän uskomme. ### Herra Xi Jinping, muita ihmisiä ei saisi satuttaa vaikka he olisivat kuinka erilaisia. Herra Xi Jinpingin puheet Kiinan hallituksen edustajana painottavat aseelliseen voimaan tukeutumista vaatiessaan Taiwanin yhdistämistä Kiinaan ja “yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen toteuttamista. Samalla hän sanoo, että ei vahingoita ihmisiä, jotka ovat kiinalaisia kuten hän itse. Väkivalta ei kuitenkaan ole oikein, oli sen kohteena sitten kiinalainen tai ei. Kenenkään ei kuuluisi joutua vahingoitetuksi. Me olemme jo nähneet, kuinka tiibetiläiset ja uiguurit ovat “kiinalaisiksi” muututtuaan joutuneet kulttuurisen, kielellisen ja uskonnollisen sukupuuton kohteiksi “autonomisilla alueillaan”. Olemme nähneet, kuinka “yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen alla elävä Hongkongin kansa on nopeasti menettämässä demokratiansa ja vapautensa. Olemme nähneet, kuinka Kiinan kansa ei pysty edes puhumaan perustavista ihmisoikeuksistaan, saatika puolustamaan niitä. Herra Xi, väkivalta ei tuo rauhaa - Misawacu hanizaay masasu takid (”Se, joka kiusaa muita, saa maistaa omaa lääkettään” – sakizaya-kansan sanonta). Ole hyvä ja johdata maasi kohti todellista sivistystä, lopeta Taiwanin kansan väkivallalla uhkailu ja keskitä voimasi siihen, että Kiinan kansa saisi nauttia ihmisoikeuksista ja vapaudesta. ### Herra Xi Jinping, Taiwanin alkuperäiskansat ja taiwanilainen identiteetti torjuvat uhkaukset periksi antamatta. Taiwanin valtion tulevaisuus on kaikkien Äiti Maan kansojen oma päätös, mukaan lukien Taiwanin alkuperäiskansojen. Näin ollen, yksikään hallitus, poliittinen puolue tai ryhmittymä ei voi sopia vieraan vallan tai valtion kanssa alkuperäiskansojen perinteisten asuinalueiden liittämisestä toisen valtion alueeseen tai hallinnan piiriin ilman alkuperäiskansojen kollektiivisesti antamaa itsenäisesti päätettyä lupaa. Tämä on päätöksemme Äiti Maan suojelemiseksi, sillä Taiwanin alkuperäiskansat ovat selvinneet jo tuhansia vuosia, ja aiomme selvitä jatkossakin. Kenties joskus koittaa se päivä, kun Kiina luopuu vääristyneestä historiantulkinnastaan, kansallisuusnäkemyksistään ja valtionäkemyksistään, sekä suostuu tyytyväisenä olemaan hyväntahtoinen naapurimme sen sijaan, että yrittää väkisin päästä meidän vanhemmaksemme. Silloin me voimme vilpittömin sydämin kohottaa maljan hirssiviiniä naapurillemme Kiinalle. Pasola xmnx na mansonsou! (”Olkoon jokainen henkäyksesi vaivaton” – tsou-kansan sananlasku.) ### Lausunnon allekirjoittajat (kansallisuuksineen) P’u Chung-ch’eng (tsou), Mateli Sawawan (puyuma), Magaitan. Lhkatafatu (thao), Saidai Tarovecahe (rukai), Obay. Ataw. Hayawan (saisiyat), Eleng Tjaljimaraw (paiwan), Upay Kanasaw (amis), Tsêng Hua-tê Chifuluwan (paiwan), Afas Falah (amis), Teyra Yudaw (truku), Istanda. Paingav. Cengfu (bunun), Yiyang Sayion (sakizaya), Wu Hsin-kuang Voe-uyongana (tsou), P’an Ching-Wei (makatao), ’Avia Kanpanena (kanakanavu), Uma Talavan (siraya), Watan Teymu (seediq), Ch’en Chin-wan (ketagalan), Buya. Batu (kavalan), Ko Hsin-hsiung (saaroa), Savi Takisvilainan (bunun), Wu Hsüe-yüeh (amis) ### Muut tukijat Omi Wilang (atayal), Kaisanan Ahuan (taokas), Nai Chün-t’ing (babuza), Chang Li-p’ên (papora), P’an Ming-têng (papora), Wu Jui-hsi (arikun), Hu Chüan-chieh Snglang (lloa), P’an Lung-ch’üan (kaxabu), Hsinan Mafeifu (tao)